Belasting terugvragen als student

Ga je naar school en heb je daarnaast een baantje? Dan moet je belasting betalen. De belasting die jaarlijks wordt ingehouden, kan je aan het einde van het jaar (gedeeltelijk) terugvragen. Je kunt dit nog tot vijf jaar terug doen.

Als je de afgelopen vijf jaar een bijbaantje had en nog geen 30 jaar bent, dan kan je belasting terugvragen bij de Belastingdienst. Aangezien de kans redelijk groot is, dat je de ingehouden belasting terugkrijgt, is het zeker de moeite waard om aangifte te de Belastingdienst.

Een baantje

Als je naar school gaat en een baantje hebt of stage loopt, dan ben je in loondienst. Er wordt dan te veel belasting ingehouden op je loon. Door aangifte te doen, kun je deze belasting terugvragen.

 

Krantenwijk, eigen onderneming of zzp’er

Heb je een krantenwijk? Of heb je als student al een onderneming of werk je als zzp’er? Dan is er geen belasting over je inkomsten ingehouden. Vaak krijg je dan niets terug of moet je juist belasting betalen.

 

Meerdere baantjes

Ook als je in een jaar meerdere baantjes hebt gehad en bij deze baantjes in loondienst bent, kun je geld terugvragen bij de Belastingdienst. Hierbij wordt er weer gekeken of je de baantjes na elkaar of tegelijkertijd had. Als je voor 1 of meer van deze baantjes niet in loondienst was, omdat het bijvoorbeeld een vakantiebaantje was of je een krantenwijk had, dan krijg je hier niet altijd belasting over terug. Dit is weer afhankelijk van je situatie.

Als je verschillende baantjes na elkaar hebt gehad, dan hebben al je werkgevers belasting over je loon betaald. Waarschijnlijk kun je hier een gedeelte van terugkrijgen. Op de jaaropgaven van je werkgevers kun je zien hoeveel belasting er is betaald. Dit staat bij ‘loonheffing’ of ‘loonbelasting’.

Verschillende baantjes in loondienst

Wanneer je tegelijkertijd verschillende baantjes hebt, dan is het mogelijk dat je werkgevers te weinig belasting over je loon hebben betaald. Het kan zijn dat je achteraf dan belasting moet betalen.

Als je tijdens je studie werkt, dan heb je recht op korting op de belasting. Deze korting wordt ook wel loonheffingskorting genoemd. Je werkgever kan deze korting toepassen. Je krijgt dan meer loon. Wanneer je tegelijkertijd meerdere baantjes hebt, dan is het een advies om de korting slechts door 1 werkgever toe te laten passen. Als je dit door meerdere werkgevers laat doen, betalen zij te weinig belasting over je loon. Je loopt dan weer het risico dat je achteraf belasting moet betalen. Zorg er dan ook voor dat maar 1 werkgever de loonheffingskorting voor jou toepast.

De maximale bijverdiensten

Als student mag je per jaar maar een maximaal bedrag bijverdienen. Als je hierboven komt, dan word je gekort op bepaalde toeslagen en andere zaken. Het maximale bedrag dat je als student mag bijverdienen is € 13.989,13. Het gaat hierbij om je totale inkomen of je belastbare loon.

Te veel bijverdiend?

Heb je te veel bijverdiend? Dan moet je het bedrag dat je boven de grens hebt bijverdiend, terugbetalen. Het bedrag dat je moet terugbetalen, is nooit hoger dan wat je in dat jaar aan basisbeurs, aanvullende beurs en studentreisproduct (studenten ov-chipkaart) hebt gehad.

Studiefinanciering stopzetten

Zorg er altijd voor dat je nooit boven de maximale bijverdiengrens komt. Als je hier wel bovenuit dreigt te komen, dan is het een advies om je studiefinanciering stop te zetten. Dit bespaart je veel stress en geld. Het kan ook zijn dat je er achteraf pas achter komt dat je het vorige jaar te veel hebt verdiend. Je kunt dan nog tot 1 juli van dat jaar de studiefinanciering laten intrekken over het vorige kalenderjaar.

Loonheffing

Als je voor een werkgever werkt, dan ben je in loondienst. Over het loon dat hij je elke maand betaalt, houdt hij belasting in. Dit wordt ook wel loonheffing genoemd. Over een bepaald gedeelte van de te betalen belasting krijg je korting. Hierdoor hoef je over een deel van je inkomen geen belasting te betalen. Dit kun je regelen met de loonheffingskorting of met de studenten- of scholierenregeling.

Loonheffing en loonheffingskorting

Als je begint met werken, ontvang je van je werkgever het formulier ‘Model opgaaf gegevens voor loonheffingen’. Met dit formulier geef je je persoonlijke gegevens door en bepaalt je werkgever weer hoeveel belasting hij op je loon inhoudt. Geef bij dit formulier ook een kopie van je identiteitsbewijs aan je werkgever.

Je hebt ook recht op korting op die belasting. Dit heet loonheffingskorting. Op het formulier geef je aan of je werkgever deze korting moet toepassen. Als je hiervoor kiest, dan krijg je maandelijks meer loon uitbetaald.

Meer loon overhouden

Als je naast je studie meer loon wilt overhouden, dan kun je vragen of je werkgever de studenten- en scholierenregeling toepast. er wordt dan geen of minder loonheffing op je loon ingehouden en je krijgt dan meer loon uitbetaald. Hiervoor kun je het formulier ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling)’ gebruiken. Dit formulier vind je op de website van de Belastingdienst. Geef bij het ingevulde formulier ook een kopie van je identiteitsbewijs aan je werkgever.

Voorwaarden loonheffingskorting en studenten- en scholierenregeling

Niet iedereen kan gebruikmaken van loonheffingskorting of de studenten- en scholierenregeling. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Je kunt de loonheffingskorting en de studenten- en scholierenregeling slechts bij 1 werkgever gebruiken
 • De studenten- en scholierenregeling kan je niet langer dan 3 maanden per jaar gebruiken
 • Je kunt de loonheffingskorting en de studenten- en scholierenregeling niet tegelijkertijd gebruiken
 • Als je een uitkering hebt en ernaast werkt, dan kun je de loonheffingskorting maar 1 keer toepassen.

Niet in loondienst

Soms komt het wel eens voor dat je inkomsten hebt, zonder dat je hiervoor in loondienst bent. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Je hebt een krantenwijk
 • Je doet geregeld losse klusjes, zoals oppaswerk
 • Je ontvangt een uitkering
 • Je werkt als zzp’er of hebt een onderneming

Krantenwijk en losse klussen

Als je een krantenwijk hebt, oppaswerk doet of geregeld andere losse klusjes uitvoert, dan worden je verdiensten ‘bruto’ uitbetaald. Dit houdt in dat je opdrachtgever geen belasting, oftewel loonheffing, inhoudt op je inkomsten. Het kan echter wel zijn dat je over deze inkomsten belasting moet betalen. Als je aangifte doet, zie je meteen of en hoeveel belasting je moet terugbetalen.

 Onderneming of zzp’er

Heb je een onderneming of ben je zzp’er? Dan heb je over je inkomsten nog geen belasting betaald. Dit betekent niet gelijk dat je hier belasting over moet betalen. Je komt namelijk in aanmerking voor een korting op je belasting, waardoor je over een bepaald bedrag geen belasting hoeft te betalen. Het is zelfs mogelijk dat je gebruik kunt maken van bepaalde ondernemersregelingen.

Uitkering

Als je een uitkering ontvangt, dan houdt de uitkeringsinstantie alvast de belasting en de premies in over de uitkering die je krijgt. Dit wordt dan al aan de Belastingdienst betaald. Zo hoef je achteraf geen belasting meer te betalen.

Over een bepaald gedeelte van je inkomsten hoef je geen belasting te betalen. Je krijgt dan loonheffingskorting. Als de uitkeringsinstantie deze korting toepast, dan krijg je weer meer uitkering uitbetaald. Dit kun je regelen met het formulier ‘Model opgaaf gegevens voor loonheffingen’. Dit formulier vind je op de website van de Belastingdienst.

Studiekosten aftrekken

Naast de belasting die je als student kunt terugvragen, is het ook mogelijk om studiekosten of andere uitgaven af te trekken in je Belastingaangifte. Dit mag onder bepaalde voorwaarden:

 • De opleiding of studie op je toekomstige beroep gericht
 • Je maakt kosten voor je studie
 • Je volgt een leertraject, waarbij je kennis opdoet onder begeleiding of toezicht. Je gaat dus naar school of naar college
 • Het totaalbedrag van alle kosten (min eventuele vergoedingen) ligt hoger dan de drempel van 250 euro
 • Het bedrag dat je als studiekosten mag aftrekken en andere scholingsuitgaven is, na vermindering van de drempel, maximaal 15000 euro

Wat mag je aftrekken?

 • Lesgeld, collegegeld of instellingscollegeld
 • Kosten voor EVC-procedures (Erkenning Verworven Competenties). Je kunt je competenties in een verklaring laten vastleggen. Deze verklaring moet weer zijn opgemaakt door een erkend instituut
 • Afschrijving van duurzame goederen die je voor je studie of opleiding gebruikt. Dit is een duurzaam goed dat je enkel voor je studie nodig hebt. Computers en randapparatuur vallen hier meestal niet onder. Duurzame goederen gaan een aantal jaren mee. Deze moeten dus ook over meerdere jaren afschreven worden. Je kunt dus niet het volledige aankoopbedrag in 1 keer terugvragen. Dit kan alleen in fases. Je krijgt dan ieder jaar een gedeelte van het aankoopbedrag terug. Als je het duurzame goed ook wel eens privé gebruikt, dan mag je alleen het deel aftrekken dat je voor je studie of opleiding gebruikt.

Wat kan je niet aftrekken?

De onderstaande kosten kun je niet aftrekken:

 • Rente voor studieschulden
 • Reiskosten
 • Verblijfkosten
 • Kosten voor levensonderhoud, zoals voeding, kleding en huisvesting
 • Kosten voor een werk- of studeerruimte
 • Kosten voor excursies of studiereizen

Als student kun je over bepaalde kosten ook een toeslag krijgen, bijvoorbeeld voor het huren van een huis of voor je zorgverzekering.

Zorgtoeslag

Als je ouder bent dan 18 jaar en een premie betaalt voor je zorgverzekering, kun je een zorgtoeslag krijgen.

Huurtoeslag

Als je een woning of een appartement huurt, dan kun je huurtoeslag ontvangen.

Kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag

Als je een kind hebt, dan kun je hiervoor een kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag krijgen.

Maurits Auteur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *