Kort voor beursgang woekerpolisclaim voor ASR

ASR heeft kort voor de beursgang een nieuwe claim gekregen voor de kosten van beleggingsfondsen. De kosten ontstonden nadat ASR voor klanten in deze fondsen belegde in de vorm van een woekerpolis. Deze kosten worden niet door het verzekeringsbedrijf meegenomen in de berekening van de compensatie. Dit gaat echter tegen de regels in van een eerder afgesproken compensatieregeling. De genationaliseerde verzekeraar gaat vrijdag weer de beurs op. Wat is een woekerpolis ook alweer?

Woekerpolis

De ‘woekerpolis’, een ander woord voor een beleggingsverzekering, is bekend geworden door het consumentenprogramma Tros Radar. Online weblogs, tijdschriften en andere media hebben het koosnaampje van de beleggingsverzekering overgenomen en als gevolg hiervan is de woekerpolis ontstaan. De woekerpolisaffaire kwam aan het licht in 2006 door een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten waarin geconstateerd werd dat er veel mis is met beleggingsverzekeringen.

Wat is de Autoriteit Financiële Markten?

De Autoriteit Financiële Markten is door de Nederlandse overheid aangewezen als toezichthouder op de instanties in de financiële dienstverlening zoals de verzekeraars en de tussenpersonen. In 2006 constateerde de Autoriteit Financiële Markten dat de informatie bij verzekeringen onjuist is. Het bleek dat er vaak advies wordt gegeven en dat de kosteninhoudingen door verzekeraars niet goed in te zien zijn. In feite is een woekerpolis gewoon een beleggingsverzekering waar het over gaat als u de term woekerpolis leest. Het gaat dus niet om andere verzekering zoals een aansprakelijkheidsverzekering of telefoonverzekering.

De woekerpolissen zijn niet simpel te doorgronden en bleken relatief duur te zijn. Veel mensen hebben geen kennis van deze producten en vertrouwden volledig om het advies van de adviseur. Deze had echter niet altijd het doel de wensen van de klant te vervullen maar zelf provisie binnen te strijken. Winst dat bestemd was voor na het stoppen met werken is voor veel mensen compleet verdwenen.

Wat is het probleem met een woekerpolis?

Een deel van de premie wordt belegd in aandelen. Helaas zorgt dit met de tegenvallende beursresultaten van de afgelopen periode niet voor genoeg tegengas om de hoge kosten te verantwoorden. De aanbieders rekenen jaarlijks een percentage dat kan oplopen tot vier procent voor allerlei soorten kosten die in rekening worden gebracht. In vergelijking met een bank dan blijkt dat het ook voor maximaal twee procent te doen valt. Veel beleggingsverzekeringen waarbij iedere maand bijvoorbeeld een vast bedrag is betaald als premie zijn vandaag de dag veel in waarde gedaald.

Met de huidige markt is het zelf mogelijk dat er bijna niets meer over is. Er zijn gevallen bekend zoals dat van een vrouw die veertien jaar lang iedere maand €50,- heeft betaald als premie waarvan na veertien jaar inleggen van geld nog maar 60 euro over was. Zestig euro overhouden van een inleg van €8400,- is zorgwekkend weinig.

admin Auteur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *