Wat is een realistisch rendement?

Er zijn grote verschillen tussen de historische rendementen van een spaarrekening, een obligatiebelegging en een investering in aandelen. Ook de verwachte rendementen voor de verschillende categorieën lopen behoorlijk uiteen.

Het is zaak om even goed door uw financiën te lopen voordat u begint met beleggen. Als u elke maand nauwelijks tot geen geld overhoudt of als u nauwelijks een buffer heeft voor onvoorziene of vervangingsuitgaven, is het verstandig om te wachten met het zetten van een stap over de drempel van de beurs. Daarnaast moet u bereid zijn om risico te nemen over uw vermogen om een beter resultaat na te streven dan sparen.

Robeco belegt sinds 1929. De belangrijkste les die we geleerd hebben is dat de richting van de financiële markt zich niet laat voorspellen, maar dat beleggers die bereid zijn om ondanks de prijsschommelingen een consistente koers volgen op de lange termijn daarvoor beloond worden. Beleggers in Robeco-fondsen profiteren van de kennis en ervaring die in bijna 90 jaar beleggen is opgedaan.

In de serie beleggen in beleggingsfondsen kunt u lezen wat de andere voordelen zijn van beleggingsfondsen en wat u als beginnende belegger mag verwachten.

Als u belegt, loopt u risico om uitzicht te krijgen op een rendement dat hoger ligt dan dat van een spaarrekening. Er zijn echter grote verschillen tussen de historische rendementen en de risico’s van verschillende soorten beleggingen. In onderstaande tabel staan de historische rendementen van een spaarrekening, obligaties en aandelen in zowel Nederland als wereldwijd.

Bij die laatstgenoemde beleggingscategorieën moet u wel rekening houden dat hier nog de kosten vanaf gaan. Alle rendementen zijn gecorrigeerd voor inflatie;  rendementen zijn gecorrigeerd voor inflatie; het effect dat u vandaag met een euro minder goederen en diensten kunt kopen dan bijvoorbeeld tien jaar geleden. Zowel Nederland als wereldwijd was de inflatie sinds 1900 gemiddeld 2,9%.

Rendementen periode 1900 – 2014 / Bron: Dimson-Marsh-Staunton database, Robeco

Risico en rendement

De hoogte van het aandelenrendement springt er op het eerste gezicht uit. Om daadwerkelijk een dergelijk rendement te halen had u wel de moed en het geduld moeten hebben om niet te verkopen in periodes met veel slecht nieuws en flinke koersschommelingen. Als u na een flinke koersdaling was gestopt met beleggen, had u mogelijk enkele jaren met mooie rendementen misgelopen. Let wel, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst!

Bron: Online data Robert Shiller, Datastream

In bovenstaande grafiek ziet u de rendementen per jaar van een belegging in wereldwijde aandelen en van een spaarrekening. De aandelenrendementen lopen van jaar tot jaar behoorlijk uiteen. Een lange horizon is een voorwaarde om optimaal te profiteren van de gunstige eigenschappen van aandelenbeleggen. Hieronder ziet u hoe de waarde van een investering van €1.000 in aandelen of spaargeld zich heeft ontwikkeld.

Bron: Online data Robert Shiller, Datastream

Verwachte rendementen

De daling van de rente heeft de afgelopen jaren veel invloed gehad op de verschillende soorten rendementen. Tien jaar geleden was de spaarrente bij sommige partijen meer dan 4%, terwijl dat tegenwoordig nog maar 0,5% of soms nog minder is. De dalende rente heeft ook veel invloed gehad op de waarde van obligaties. Omdat nieuwe leningen de afgelopen jaren een steeds lagere rente hadden, is de waarde van bestaande obligaties met een relatief hoge rente gestegen.

In een analyse van de verwachte rendementen in de periode tot 2021 voorspellen economen van Robeco dat de rente de komende jaren weer gaat stijgen. Het rente-effect waardoor de prijzen van obligaties in het recente verleden relatief snel zijn opgelopen, zou deze prijzen dan juist onder druk zetten. Dat verklaart de naar verwachting lage rendementen van obligaties in het onderstaande overzicht van de verwachte rendementen voor de verschillende beleggingscategorieën voor de periode 2017 tot 2021 in het basisscenario van Robeco.

Verwachte rendementen komende vijf jaar / Bron: Basisscenario Robeco Expected Returns 2017-2021

In het kort: wat is een realistisch rendement?

  • Het rendement (na inflatie) van spaargeld, obligaties en aandelen lag in Nederland op de lange termijn (1900 tot 2014) gemiddeld op 0,6%, 1,7% en 5,0%
  • De verwachte rendementen voor de komende jaren liggen beduidend lager. Dat komt omdat de rentestand momenteel zeer laag is

Wil je weten wat de rendementen zijn over de afgelopen 25 jaar? Vergelijk dan de rendementen via de sparen of beleggen tool van Robeco.

­Belangrijke informatie

Robeco Institutional Asset Management B.V. heeft een vergunning als beheerder van ICBE’s en ABI’s van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam

admin Auteur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *